Alice Machová

Alice Machová
EY výkonná ředitelka
V EY vedu oddělení účetního poradenství a ráda Vám budu průvodcem v oblasti účetnictví, sestavení business plánu, řízení cash-flow a dalších oblastí, které se týkají financí.

Alice Machová

Business plán/Rizika
Marketing
Work life integration

Rezervujte si 1 hodinu

V poradenství se pohybuji 15 let, z toho jsem strávila dva roky v Kanadě a pět let v EY ve Velké Británii, v Londýně, kde jsem se podílela na celé řadě poradenských projektů v oblasti Mezinárodních účetních standardů (IFRS) a transakčního účetnictví. Po návratu z Londýna jsem v roce 2010 nastoupila do společnosti EY ČR a zakládala oddělení FAAS, který vnímám jako takový „start-up“ v rámci velké společnosti.

Začínajícím podnikatelkám bych ráda podala pomocnou ruku v zorieontování se v oblasti účetnictví, sestavení business plánu, řízení cash-flow a dalších oblastí, které se týkají financí.

Se zájmem také sleduji trendy v oblasti start-ups jak u nás tak i v zahraničí, například ve Velké Británii, mohu proto poskytnout i náhled na to zda svůj by ženy měli zaměřovat svůj business lokálně, či mít i ambice proniknout do zahraničí a co pro to udělat.